פרסים ופרסום

פרסים

פרסים

חברת גרינשטיין הר-גיל לאדריכלות ותכנון סביבתי ואנשי הצוות שלה זכו במגוון פרסים, בתעודות הוקרה ובציונים לשבח. הפרסים ותעודות ההוקרה מבטאים את הערכת הציבור המקצועי לאיכות ולהצלחה של פרויקטים שתוכננו ע"י אנשי המקצוע של החברה.

בין הפרסים ניתן לציין את "פרס לתכנון אורבני ע"ש דוד עזריאלי", של המועצה לישראל יפה, עבור תכנון המושבה הגרמנית בחיפה, את "פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף", של עיריית תל אביב, עבור תכנון פארק הכט בחיפה ואת "אות אדריכלות הנוף" של האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף, עבור תכנית מתאר יערות ושמורות אלונה.

להמשך קריאה >
פרסומים

פרסומים

כתבות על פרויקטים, שתוכננו על ידי הצוותים המקצועיים של חברת גרינשטיין הר-גיל לאדריכלות נוף ותכנון סביבתי, זכו להתפרסם בכתבי עת מקצועיים בינלאומיים וישראליים, כמו גם בתקשורת הכללית בארץ.

אדריכלי הנוף של החברה כתבו גם מאמרים וכתבות, על פרויקטים של החברה ועל נושאים מקצועיים, "נופיים" ותכנוניים שונים, בכתבי עת מקצועיים.

בין הכתבות והפרסומים המתייחסים לפרויקטים שלנו, בעיתונים וירחנים מקצועיים בחו"ל, ניתן לציין את הבאים:
Topos Magazine of Landscape Arch, Munich, Germany, 2009; Cornell Alumni Magazine, N.Y, U.S.A, 2007; Architecture construction Design, Moscow, Russia, 2006;

בין הכתבות והפרסומים המתייחסים לפרויקטים שלנו, בעיתונים ובירחונים מקצועיים בארץ, ניתן לציין את הבאים:
כתב העת המקצועי של איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל, 2012; בטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף, תל-אביב, 2017; "מוניציפאלי", עיתון מקצועי לתפעול מערך השלטון המקומי, 2013

להמשך קריאה >
הרצאות

הרצאות

אדריכלי הנוף של חברת גרינשטין הר-גיל לאדריכלות נוף ותכנון סביבתי הוזמנו להרצות בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם. בהרצאות אלה ראינו הזדמנות להציג, את החזון האדריכלי וה"נופי" שלנו, את ההישגים המקצועיים של המשרד ואת מקצוע אדריכלות הנוף, בפני הציבור המקצועי הרחב.

בין הכנסים והמקומות, בהם הרצו אדריכלי הנוף של החברה בעולם, ניתן לציין את הבאים:
University of Melborne,Australia 2006; IFLA Congress, Zurich, Switzerland 2011; IFLA Congress, Saint Petersbourg 2015;

בין הכנסים והמקומות, בהם הרצו אדריכלי הנוף של החברה בארץ, ניתן לציין את הבאים:
כנס שנתי של איגוד המתכננים, שדרות 2020; פסטיבל אדריכלות ישראלית של עמותת האדריכלים, תל אביב 2018; כנס ארצי של הארגון לגננות ונוף בישראל, אשקלון 2015

להמשך קריאה >
תערוכות

תערוכות

במהלך השנים, גיבשו, ערכו ואצרו אנשי החברה שתי תערוכות – תערוכת "זמנוף" שהוצגה בגלריה לאדריכלות "זהזהזה" בנמל תל-אביב, ב- 2008 ותערוכת "קווים בנוף" שגובשה ע"י אד' נוף דפנה גרינשטיין (שותפה מייסדת) והאמנית נורית גור-לביא והוצגה בגלרייה של מכללת ויצ"ו לאדריכלות ועיצוב, ב- 2012.

בתערוכת "זמנוף" נערכה השוואה, בין ציר הזמן ההיסטורי לציר הזמן של משרד גרינשטיין הר-גיל לאדריכלות נוף ותכנון סביבתי, שציין שני עשורים להיווסדו כשמדינת ישראל חגגה את שנתה השישים. בתערוכה הוצג החותם שהטביעו העבודות המקצועיות של המשרד על הנוף הבנוי והפתוח בארץ. על ציר זמן וירטואלי הוצגו פרויקטים, המעצבים ומפרשים תקופות היסטוריות, במרחב גיאוגרפי מגוון.

בתערוכת "קווים בנוף" הוצג הרעיון האפוקליפטי שקווי ורצועות התשתיות בנוף יהיו המסדרונות האקולוגיים והשלד הפתוח העתידי במדינת ישראל. במציאות, בה השטחים הפתוחים במישור החוף הולכים ו"ננגסים" על ידי בנייה מואצת, נראה כי בעתיד הקרוב יוותרו רק "איים" בודדים של שטחים פתוחים (כמו שמורות טבע וגנים לאומיים) והמרקם הבנוי יתפרש על פני כל מישור החוף, ויבותר על ידי רשת של תשתיות ליניאריות (כבישים, מסילות רכבת, רצועות של קווי מים וכו'...). אופן הנחת קווי התשתיות הלינאריות נועד לאפשר קשר ישיר וקצר בין שתי נקודות קצה ואינו מתייחס ל"היגיון" נופי. חלק ניכר מרצועות התשתית האלה נותרות פנויות וריקות בשל מגבלות בנייה. קומפילציה של רצועות ריקות אלה, היוצרת מעין רשת "קורי עכביש", שתהוונה חלק משמעותי ממארג השטחים הפתוחים במדינת ישראל.

להמשך קריאה >