גן-השלושה (הסחנה), גן לאומי

שיקום, שיפור ופיתוח פרויקטי נופש, ארכיאולוגיה ומורשת חדשים. הגן הלאומי תוכנן במקור באמצע המאה ה-20 ע"י משרד יהלום-צור. רשות הטבע והגנים ומועצה אזורית עמק המעיינות, החל מ- 2006